Ja, alle regels en regelgevingen zullen minder worden, maar hoe en wanneer !!!

Hier vindt u enkele regels en regelgevingen inclusief diverse informatie op een rijtje !!!

Afval melden   Wilt u meer weten over onze aanpak van verschillende soorten afval, kijk dan eens op de pagina's over Verwerking en recycling

Antwoord voor bedrijven   De overheid voor ondernemers: wegwijs in regels, vergunningen en subsidies

Arbo NLD wet-regelgeving     Op deze pagina staat specifiek informatie over de arbeidsomstandighedenwet, het arbobesluit, de arboregeling en de arbobeleidsregels. Op de www.overheid.nl treft u een overzicht van alle gerelateerde wetgeving.

Arnhem uw wijk(en)     u vindt onder andere beknopte informatie over bijvoorbeeld de geschiedenis van de betreffende wijk. Ook is naast statistische informatie en foto's ook allerlei informatie opgenomen over wijkactieplannen, bestemmingsplannen, voorzieningen en eventuele projecten die momenteel in die wijk spelen.

Begeleid Zelfstandig Wonen     Wij bieden cliënten met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen een veilige plek om te wonen. Ook begeleiden wij hen om zo zelfstandig mogelijk te wonen en leven.

Belastingdienst Nederland ZVW     Sinds 1 januari 2006 moet iedereen die in Nederland woont of werkt een zorgverzekering afsluiten. De zorgverzekering bestaat uit een basispakket. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten.  

Belastingdienst  

Bereken je recht   Op deze website vindt u alle informatie over de algemene bijstand, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag

Bevolking in Arnhem    

Burgernet     Hier vindt u een selectie van de meest recente Burgernetacties

Buurt monitor  van Arnhem

Denk vooruit       In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren.

Een Veilige buurt    Steeds vaker voelen bewoners zich onveilig in de buurt waar ze wonen.

Eigenhuis     Op de site van de Vereniging Eigen Huis kunnen leden gebruik maken van een 

De weekkrant      selecteer jouw regio

Juridisch advies    Ontdek je recht en haal je gelijk!

module om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde
 
Verkeerde informatie     U mag er vanuit gaan dat de informatie die u bij aankoop van producten
krijgt, juist is.

 
 
 
 
 

~~~~~Hier onder wordt nog aan gewerkt~~~~~

Centraal Bureau voor de Statistiek     Voor beleidsmakers: over onderzoek, microdata en 

statisch advies door het Centrum voor Beleidsstatitsiek.

Centraal Planbureau         Voor beleidsmakers: over onderzoek, microdata en statisch advies door het Centrum voor Beleidsstatistiek.

 

Centraal Bureau voor de Statistiek     Voor beleidsmakers: over onderzoek, microdata en statistisch advies door het Centrum voor Beleidsstatistiek.

Centraal Planbureau     Visie: Het CPB wil een breed vertrouwde bron zijn van beleidsrelevante economische analyse

Defensie NLD   Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. De minister en de staatssecretaris leiden samen het ministerie van Defensie.

Direct regelen digitaal loket

Gemeente nieuws    Arnhem

Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem/Overheid

Gemeente contact

GreenWish  

Geschillen commissie

Heeft u een goed idee   

Ik ga verder Nederland

Interesse om vrijwilliger te worden   Op de hierna volgende pagina s treft u informatie aan over onze organisatie, over asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers, over de afdelingen, vrijwilligerswerk enz.

Johanniter Hulpverlening  

Juridisch loket   Er zijn diverse mogelijkheden om in contact te treden met het Juridisch Loket:
U kunt een vraag stellen via onderstaand formulier of bellen met ons informatienummer 0900-8020 (10cpm). Daarnaast kunt u langsgaan bij een loket in de buurt of .........  

Juridisch   dagblad

Klachten instituut verzekeringen     Welkom bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.  

Meldpunt financiele markten    houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Wat kun je als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen moet je zelf nemen?

Menzis   Zorgaanbieders Declareren  BurgerServiceNummer

Meyra Retail & Service

Milieudefensie Arnhem

Nationale Ombudsman   In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. U mag de overheid hierop aanspreken, want u heeft recht op een eerlijke behandeling. Maar als dat niet helpt? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman: een onpartijdig en onafhankelijk instituut.In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. U mag de overheid hierop aanspreken, want u heeft recht op een eerlijke behandeling. Maar als dat niet helpt? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman: een onpartijdig en onafhankelijk instituut.

Natuurcentrum Arnhem  

Nibud   Wilt u graag besparen op de boodschappen? Of zoekt u advies over uw financiële planning op de lange termijn? Dan bent u bij het Nibud aan het juiste adres. U vindt hier betrouwbare informatie, praktische tips, berekeningen en testjes. Alles voor meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven, nu en later.

Nieuws en Wmo-projecten

Nieuws van alle ministeries  

Onderwerpen rijksoverheid   van A tot Z

Overheid    De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Overheid heeft antwoord   Adviezen voor overheidsorganisaties over opzetten en beheren van websites

Parlement

Poortwachter   Aanpassing regels bij ziektverzuim.   Traject voor ziektegevallen   De Wet verbetering poortwachter schrijft onder andere voor op welk moment welke partij aan bepaalde verplichtingen moet hebben voldaan. In het onderstaande schema wordt dit weergegeven

Politie Gelderland-Midden     actueel

Politie aangifte      Indien u slachtoffer bent geworden van een delict, kunt u het beste zo snel mogelijk aangifte doen bij uw politiekorps. Dat kan op het politiebureau en bij een aantal politiekorpsen ook telefonisch of via internet (voor een aantal delicten).

Politiek Partijen Nederland  

Postbus 51

Recht op geld     Jaarlijks blijven miljoenen euros liggen omdat mensen zoals u en ik niet weten dat we er recht op hebben. Of waar we moeten zijn. Recht Op Geld.nl wil helpen. Door slechts een paar vragen te beantwoorden weet u direct of u recht hebt op geld!

Rechtspraak Nederland   Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden, zowel de burgers als de overheid.

Route 50 Plus

SESAM Acedemie

SVB

Werken naar vermogen

Wet Maatschappelijke (WMO) Onderst.

Wet Weg Wijzer   De wetWegWijzer wijst u de weg naar wetten en regels op internet. De WerWegWijzer is bedoeld voor iedereen die zelf op zoek wil gaan naar juridische informatie.

Wetboek     Burgelijk wetboek(en)

Wetboek-online

Wmo-thema's    Spectrum, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, speelt een actieve rol bij de invulling van deze opdracht.

Zelfstandig wonen, leven     Bent u op zoek naar een hulpmiddel dat u meer zelfstandigheid biedt? RTD Het Dorp levert technische hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een handicap. Wij zijn u graag van dienst, neem gerust contact met ons op als u wilt weten wat RTD voor ú kan betekenen.

Naar boven